PM#5 Proje Yönetimi Süreçleri

PM#5 Proje Yönetimi Süreçleri

Öncelikle sürecin tanımı ile başlayalım.

  Süreç, önceden belirlenmiş bir ürün, sonuç ya da hizmete ulaşmak için yerine getirilen birbirleriyle bağlantılı eylemler ve aktiviteler kümesidir. Proje Süreçleri ise, proje ekibi tarafından gerçekleştirilen, projenin yaşam döngüsünü tamamlanmasını sağlayan araç ve teknikleri kapsar.

Süreç
Süreç

  Proje yönetimi süreçlerinin temelinde birbirleriyle olan ilişkili vardır. Bir sürecin çıktısı, diğer bir sürecin girdisi olacak şekilde yaşam döngüsü vardır.

  Bunun temelinde ise PDCA(Plan-Do-Check-Action) veya PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) modeli yatmaktadır. Süreçlerin sürekli kendilerini geliştirmesi için en koşuldur. Bu yöntem ekiplerin tekrar eden hatalarını azaltarak süreçlerin iyileşmesini sağlar.

Ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için organizyonun amaçlarını tespit et !

Kalite ve verimliliğin geliştirilmesi, üst yönetimin liderliğinde yıldan yıla öğrenilecek bir süreçtir.

W. Edwards Deming

 

Proje yönetimi süreçleri nelerdir ?

  1. Başlangıç Süreci : Var olan bir projenin yeni bir fazına veya yeni bir projeye, onayları alınmış bir şekilde başlamak için tanımlarının yürütüldüğü süreçtir.
  2. Planlama Süreci : Projenin hedeflerini netleştirmek ve tanımlamak, kapsamını belirlemek ve sonuca ulaşmak için alınacak gerekli eylem planını hazırlamak için yürütülen süreçtir.
  3. Yürütme Süreci : Proje ekibi ve kaynaklarının koordine edilmesi ve proje aktivitelerinin yapılan plan ile bütünleştirilmesi ve yerine getirilmesini sağlayan bir süreçtir. Proje yönetimi planında tanımlanan işlerin yerine getirilmesi için yürütülen süreç grubudur.
  4. İzleme ve Kontrol Süreci : Projenin ilerlemesini ve performansını izlemek, gözden geçirmek ve düzenlemek, planda değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek ve ilgili değişiklikleri başlatmak için gerekli süreçlerdir. Proje performansını düzenli ve tutarlı bir şekilde izleyerek ve ölçerek proje yönetimi planından farklılık gösteren noktaları saptamak bu sürecin en önemli faydalarından bir kaçıdır.
  5. Kapanış Süreci : Projeyi veya proje fazını bitirirken proje süreçlerinin tüm aktivitelerini tamamlamak için son süreç olarak yer alır. Bu süreç tamamlandığında, tüm süreçlerin tamamlandığı doğrulanarak proje ya a proje fazı uygun şekilde kapatılmış ve projenin ya da proje fazının tamamlandığını resmi şekilde ortaya koyar.

 

Süreç Etkileşimi
Proje Yönetimi Süreç Gruplarının Etkileşimi

 


Winners focus on winning, losers focus on winners! 👨 💻 🎧

Yorum ekle