Online Halkla İlişkilerin Yeni Dili : Emojiler

Online Halkla İlişkilerin Yeni Dili : Emojiler

  Beynimiz, görsel veriyi yazılı veriye oranla daha hızlı işlemektedir. Haliyle eski yıllara göre daha fazla bilgi tüketimi yapılmaktadır. Bilgi tüketiminin çok olduğu bu zamanlarda odaklanma problemleri yaşanmaktadır. Bu yüzden insanların konsantrasyonları sürekli dağılmaktadır.

Emojiler

  İnsanlar uzun yazılar yazmak yerine kendilerini emojilerle daha hızlı, daha net ve daha kısa ifade etmeye başladılar. Akıllı telefonlardaki mesajlarda, sosyal medyadaki paylaşımlarda ve internet üzerinden en çok aratılan kelimelerden bir tanesi olduğu için 17 Temmuz günü “Emoji Günü” olarak kutlanmaktadır.

  Kısa zamanda tüm dünyanın aynı dili konuşmasına olanak sağlar hale gelen emojiler, birçok metnin yerini tutmaya başladı. Haliyle bu etkileşim markaların insanlar ile iletişim kurmasında yeni bir yöntem ortaya çıkardı. 

 

Yaratıcılık ve Sürdürebilirlik

  Dijital ile gerçekliğin iç içe olduğu bu dönemlerde emojiler gibi insanların duygularına hitap eden simgelerin kullanılması markalara güç katarak, yeni bir iletişim dili kullanmalarını sağlamaktadır. Emojiler ile iletişim kurmanın stratejik planı ise, yaratıcılık ve sürdürebilirlik gibi unsurlardan oluşmaktadır.

  Emojilerin iletişimdeki gücünün efektif kullanabilmek için özgün ve yaratıcı ikonlar yapılması gerekmektedir. Tüketiciyle bir bağ kurulmasının sağlanması ve bunu yaparken de yaratıcı olmanın en önemli bir kural olduğu bilinmektedir. İnternet ortamında her şeyin çok çabuk tüketildiği ve unutulduğu düşünüldüğünde sürdürebilirlik kavramının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır

İlk olarak 1998 yılında kullanılmıştır. Japon, Shigetaka Kurita tarafından yaratılan emojiler, online medya araçları ile yeniden hayatımıza girdiler.

 Shigetaka Kurita

 

Hedef Kitle

  Markalarımız, emojileri bir moda olmaktan çıkarıp, faklı kültürlerdeki dili anlamanın ortak bir yolu olduğunun farkında olmaları gerekmektedir. Böylece emojilerin hayatı kolaylaştıran bir yol olduğunun farkına varıldığı görülmektedir. Burada seçilen hedef kitle büyük önem arz etmektedir. Doğru seçilmeyen bir kitle ile başarısız bir iletişim olmaktadır. 

  Hedef kitleyi belirlerken markanızı kullananların yaş dağılımlarını analiz etmek istersek;

  • 25 yaş altı - %72’si sıklıkla, %22’si nadir, %6’sı hiç
  • 25 – 29 yaş arası - %76’sı sıklıkla, %21’i nadir, %3’ü hiç
  • 30 – 35 yaş arası - %68’İ sıklıkla, %25’i nadir, %7’si hiç
  • 35 üstü - %62’i sıklıkla, %30’u nadir, %8’i hiç

 

Yaş Aralığı

 

olduğu görülmektedir. Hedef kitlemizin seçimini buradaki verilerden faydalanılarak doğru bir şekilde seçilmektedir. Müşteri ile bağ kuran bir emoji yaratmak için,

  • Gerçek zamanlı bir iletişim olmalıdır.
  • Hedefler nokta atışı olmalıdır.
  • Müşteriyle online bir iletişim kurulmalıdır. 

 

  Markalar, her ortamda oluşturdukları emojileri kullanmaya özen göstermelidir. Dijital dünyada, ürün ambalajlarında, billboardlarda hatta geleneksel ortamlarda yaratmış oldukları emojiler ile iletişim kurmaktadırlar. Böyle sürdürülebilir bir emoji yaratmış olunmaktadır.

  Marka kişiliğini ön plana çıkartacak emojiler yaratmak için, markaların tüketiciler ile nasıl bir iletişim kanalı seçimi yapacakları ve bu kanallara uygun kişilik belirlenmesi gerekmektedir. Markanın bulunduğu sektör vb. ayrımlar düşünülerek, markaya özgü yeni emojiler yaratılmalı veya var olan emojileri marka kişiliğinize uygun olanlardan seçim yapılmaktadır. Markalar, emoji kullanımı, tüketicilerin birebir duygularını temsil ettiği için en uygun eğlenceli karakterler yaratılmalıdır. Teknolojik yeniliklere hızlı uyum sağlayan bu kitlenin hoşuna giden eğlence kategorileri oldukça önem kazanmaktadır. Eğlenceli içerikler insanlarda markalara karşı olumlu bir izlenim yaratır ve akıllarında yer edinir. Hedef kitlenin emoji kullanım alışkanlıkları incelenerek, tüketicinin iç görüleri yakalanmaktadır. Hedef kitlenin hangi durumlarda ne tür emojiler kullanıldığı analiz edilip, tüketicilerin kişilikleri ve davranışları ile bağ kurar.

 

  Garanti Bankası - Emoji İhtiyaçlar Listesi 

Garanti Bankası - Twitter

  Garanti Bankası, sosyal medya üzerinden, ihtiyaçlarını emojilerle anlatan takipçilerine özel avantajlarla kredi kullanma fırsatını verecek bir iletişim ağı oluşturdu. Böylece Garanti Bankası takipçileri ile olan etkileşimi artırmak, varsa sıkıntılarını veya problemlerini çözmek ayrıca potansiyel müşteri yaratmayı hedeflenmektedir. Burada tüketicilerin yaratıcılıkları sayesinde birçok kategoride ihtiyaç listesi hazırlanması beklenmektedir. 

  Burada tüketiciler ihtiyaçlarını alabilmek için kredi çekmek istemektedir. Tüketiciler ihtiyaçlarının neler olduklarını emojilerle sosyal medyada ifade ederek Garanti Bankasından kredi istemektedirler. Böylece iki yönlü bir iletişim ağı kurularak markaya olan güven, sadakat ve potansiyel müşteri olma arzusu artmaktadır.

Garanti Bankası - Emoji İhtiyaç Listesi

 

Beymen - Bemoji 

  Tüketicilere ulaşmak isteyen Beymen, kendi tasarladıkları emojiler ile eğlenceli ve renkli bir uygulama olan Bemoji’yi geliştirdiler. Moda ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan emojiler hem Beymen’e özgü olması hem de dönemsel olarak güncellenebilir olması ile dinamik bir yapı kurgulanmak istenmiştir. Bemojiler ile duygular, doğa, moda, trend gibi kategorilerden oluşmaktadır.

Beymen - Bemoji

  İletişim kampanyalarını heyecanlı ve yaratıcı konseptlerde hazırlamak istenmektedir. Global ortamda iletişim aracı olan emojiler, moda dünyasında da kendini yenilemektedir. Böylece vazgeçilmez bir iletişim halini almaktadır. Kelimeler ile anlaşmak yerinde duygu ve düşüncelerimizi emojiler ile ifade edilmektedir. Hayatımızın her alanında yer aldıkları için moda dünyasında da bunu kullanmak doğru bir hedef olacaktır. Moda dünyasında markasına özel emoji tasarlamak isteyen Beymen’de bu trendi takip etmek ve markalarında bunu kullanmak istemektedirler. Böylece emoji kullanan ilk moda markası kimliğine kavuşmak istenmektedir. Mağaza uygulamalarında, ürünlerde, sosyal medya hesaplarında ve tüm iletişim çalışmalarında emojileri kullanmaktadırlar. Böylece renkli, eğlenceli ve potansiyel müşterilerin ilgisini çekmektedirler.

  Beymen, halkla ilişkiler araçları kapsamında web sitesi ve mobil uygulamalar kullanmakta ve sosyal medya yönetimi gerçekleştirmektedir. Web sitesi ve mobil uygulamaları hedef kitle ile yeni bir dil olan emojileri kullanarak tasarlanmıştır. Web sitesinde Beymen’e özel tasarlanan İngiliz illüstratör Kate Phillipson tarafından tasarlanan emojiler görüntülenmektedir. 

Beymen - Bemoji Web Sitesi

 

  Emojiler, Y ve Z kuşağının günlük kullanımda çok fazla tercih etmesinden dolayı, online halkla ilişkilerinin yeni bir iletişim aracı olmaya başlamıştır. Kelimeler ile anlatamadığımız birçok duygu veya ihtiyaçlarımı emojiler ile kısa ve hızlı bir şekilde ifade edebiliyor olmamız, markaların oldukça ilgilerini çekmektedir. Markalar, emojilerin sadece ruh halini anlatan ikonlar olmaktan çıkıp, hikâye gibi anlatım diline dönüşmesi ve tüketicilerin ihtiyaçlarını özetleyebilmesi marka-tüketici ilişkilerinde duygusallık, olumluluk ve sadakatlığını beraberinde getirmektedir. Tek bir emoji ifadesiyle duygusal bağlanmanın ne kadar çok arttığını gören markalar, müşterileri emojiler yardımıyla iletişimi karşılıklı hale getirmeye ve etkileşime daha fazla teşvik ettiği saptanmaktadır


Winners focus on winning, losers focus on winners! 👨 💻 🎧

Yorum ekle